Изберете своята държава или регион
Текущо местоположение:
Bulgaria

Политика за поверителност

Дата на влизане в сила: 7 юни 2024 г.

Уважаваме поверителността ви. Поемаме ангажимент да защитаваме личните данни на посетителите на нашия уебсайт. Администрацията на уебсайта info@flonq.bg (наричан по-нататък "уебсайтът") е задължена да поддържа поверителността на личните ви данни в интернет. Моля, прочетете внимателно този документ, тъй като в него е изложена нашата „Политика за поверителност“, която ви информира какво правим с вашите Лични данни, независимо дали ви предоставяме известия за новини или използваме вашите Лични данни като част от проучванията, които провеждаме за или за статистически цели. Ние обръщаме голямо внимание на защитата на Личните данни, които сте ни предоставили. Нашата Политика за поверителност се основава на Федерален указ-закон № 45 от. 2021 г. за защита на личните данни (Закон № 45), Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) на Европейския съюз (може за някои видове обработка на Лични данни да се подчинява на закони от други юрисдикции) и други подобни закони. Целите, за които събираме Вашите Лични данни, са: подобряване на нашите услуги, комуникация с посетителите на този сайт, бюлетини, представяне на информация, поискана от потребителя, и за други действия, изброени по-долу.

Настоящата политика за поверителност се отнася за личните данни на посетителите от всяка точка на света, които имат достъп до или използват този Уебсайт.

Дружеството, което отговаря за вашите лични данни, е: ALFABET LABS DMCC, Unit N. 508 Fortune Executive Tower Plot No: JLT-PH2-T1A Jumeirah Lakes Towers Dubai UAE 13359 74999 (наричано по-долу "ние", "Дружеството").

Как събираме Вашите Лични данни?

Събираме вашите Лични данни основно по три начина:

1) Лични данни, които ни предоставяте. Можете да споделите Личните си данни с нас по различни начини, като например:

• Като се свържете с нас проактивно, обикновено по телефон, имейл, чрез нашия формуляр за контакт или чрез социалните медии; и / или

• Защото се свързваме с вас по телефона или по имейл.

• Чрез събиране на информация чрез намесата на (вашия) наш представител.

Обикновено получаваме Лични данни като данни за контакт, име, държава на пребиваване, дата на раждане и др.

2) Лични данни, които получаваме от други източници. Може да използваме други източници, за да получим допълнителна информация за вас, например от трети страни. Пример за това е информацията, която получаваме чрез инструмента Google Analytics. Например, добавката за браузър за отказване от Google Analytics може да бъде намерена тук. Обикновено така получаваме Лични данни като информация чрез уникален идентификатор (напр. информация за Вашата активност на Уебсайта).

3) Лични данни, които събираме автоматично. Когато посещавате нашия Уебсайт, ние събираме технически Данни чрез "бисквитки", като например IP адреса, който компютърът Ви използва за свързване с интернет, вида и версията на Вашия браузър, настройката на часовата Ви зона, вида и версията на плъгините на браузъра, операционната система и платформата, включително вида на мобилното устройство, което използвате, уникален идентификатор на устройството, данни за трафика, уеб блогове и други данни за комуникация, както и ресурсите, до които имате достъп, и друга техническа информация, която се запазва в базата данни, когато посещавате Уебсайта.

Защо събираме Вашите Лични данни?

Ние събираме, използваме и разкриваме Вашите Лични данни по редица причини, включително:

• за да можем да отговорим на всякакви запитвания и да се свържем с вас, ако поискате това;

• за съхраняване на вашите данни (и актуализирането им, когато е необходимо) в нашата база данни, за да можем да се свържем с вас във връзка с имейл известия за новини или да отговорим на всяко запитване, което сте поискали от нас;

• като част от изследванията, които провеждаме за статистически цели;

• за администриране на нашия Уебсайт за вътрешни операции, включително отстраняване на неизправности, анализ на данни, тестване, изследвания, статистически цели и проучвания;

• да осигурим ефективното функциониране на софтуера и ИТ услугите, закупени от нас (включително възстановяване след бедствие);

• по други причини с Вашето съгласие.

Дружеството използва Вашите Лични данни за различни цели и може да комбинира Лични данни от различни източници за постигането на тези цели. Таблицата по-долу обобщава целите, за които обработваме Вашите Лични данни, категориите Лични данни, които използваме за всяка цел, и правните основания, на които се основава всяка дейност по обработване на Лични данни, заедно с това кой има достъп до Личните данни.

Цели на обработката на Лични данни

Категории и списък на обработваните лични данни

Категории субекти на лични данни

Методи и условия за обработка и съхранение на лични данни

Регистрация на потребителите на Уебсайта и последваща идентификация и оторизация с цел предоставяне на достъп до Уебсайта
• Категории лични данни: общи

• Списък с лични данни:
- фамилно име, първо име, бащино име
- e-mail
- дата на раждане
- телефонен номер
- категорията, към която принадлежите (потребител, доставчик/компания или друга)
Потребители на уебсайта
Срокът на обработване на Личните данни е до постигане на целите на тяхното обработване.
Установяване на обратна връзка с потребителите, включително изпращане на известия, искания относно използването на Уебсайта, обработка на искания и заявления от потребителите, попълване на съответните формуляри на Уебсайта
• Категории лични данни: общи

• Списък с лични данни:
- фамилно име, първо име, бащино име
- e-mail
- дата на раждане
- телефонен номер
- категорията, към която принадлежите (потребител, доставчик/компания или друга)
Потребители на уебсайта
Срокът на обработване на Личните данни е до постигане на целите на тяхното обработване.
Предоставяне на помощ на потребителите при възникване на проблеми, свързани с използването на Уебсайта.
• Категории лични данни: общи

• Списък с лични данни:
- фамилно име, първо име, бащино име
- e-mail
- дата на раждане
- телефонен номер
- категорията, към която принадлежите (потребител, доставчик/компания или друга)
Потребители на уебсайта
Срокът на обработване на Личните данни е до постигане на целите на тяхното обработване.
Абонамент за новини на компанията
• Категории лични данни: общи

• Списък с лични данни:
- cookies
Потребители на уебсайта
Срокът на обработване на Личните данни е до постигане на целите на тяхното обработване.
Извършване на анализ на посещенията на уебсайта
• Категории лични данни: общи

• Списък с лични данни:
- Cookies
Потребители на уебсайта
Срокът на обработване на Личните данни зависи от срока на валидност на Бисквитките, но не надвишава 1 година. След изтичане на срока за съхранение Личните данни се унищожават автоматично
Осигуряване на функционирането на Уебсайта
• Категории лични данни: общи

• Списък с лични данни:
- Cookies
Потребители на уебсайта
Срокът на обработване на Личните данни зависи от срока на валидност на Бисквитките, но не надвишава 1 година. След изтичане на срока за съхранение Личните данни се унищожават автоматично

Дружеството обработва Вашите Лични данни само ако те са попълнени и/или изпратени от Вас самостоятелно чрез специални формуляри, разположени на Уебсайта. С попълването на съответните формуляри и/или изпращането на Вашите Лични данни до Дружеството, Вие изразявате съгласието си с настоящата Политика за поверителност.

В зависимост от обстоятелствата Дружеството може да се позове на Вашето съгласие или на факта, че обработката е необходима за защита на Вашите жизнени интереси или тези на други лица, или за спазване на закона. Също така можем да обработваме Вашите Лични данни, когато смятаме, че това е в наш или чужд легитимен интерес, като вземаме предвид Вашите интереси, права и очаквания.

Ние не събираме съзнателно информация от посетители на този Уебсайт на възраст под осемнадесет години. Ако узнаем, че непълнолетно лице е предоставило информация, тя ще бъде незабавно изтрита от нашите бази данни.

Cподеляне на лични данни от страна на Дружеството

Ще споделяме вашите Лични данни най-вече, за да гарантираме, че ви предоставяме най-подходящите и актуални новини, съдържание и събития, или за да гарантираме, че можем да отговорим на всяко запитване бързо и експедитивно. Дружеството може да споделя Лични данни със свързани дружества, доставчици на услуги, които действат от наше име, или други лица по Ваша заповед.

• Доставчици на услуги. Дружеството може да ангажира трети страни, които да действат като наши доставчици на услуги и да изпълняват определени задачи от наше име, като например обработване или съхраняване на Данни, включително Лични данни, във връзка с използването на нашите услуги и предоставянето на продукти на клиентите (включително външни консултанти, доставчици на услуги за връзки с инвеститорите и професионални съветници, като например адвокати, одитори и счетоводители, функции за техническа поддръжка и ИТ консултанти, извършващи тестване и разработване на нашите бизнес технологични системи). Доставчиците на услуги на Дружеството са задължени да обработват Личните данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност и според нашите инструкции.

• Данъчни, одиторски или други органи, когато считаме, че законът или друг нормативен акт изисква от нас да споделим тези Данни (например поради искане от данъчен орган или във връзка с очакван съдебен спор) или за да помогнем за предотвратяването на измама или да наложим или защитим правата и собствеността на Дружеството или неговите дъщерни дружества; или да защитим личната безопасност на служителите на Дружеството, агенти на трети страни или членове на обществеността.

• Ако структурата на Дружеството се слее или бъде придобита от друго предприятие или компания в бъдеще, може да споделим вашите Лични данни с новите собственици на предприятието или компанията (и да ви уведомим за това разкриване); и

• Възможно е да възникнат обстоятелства, при които поради стратегически или други бизнес причини Дружеството да реши да продаде, купи, слее или по друг начин да реорганизира дейността си в някои държави. Такава транзакция може да включва разкриване на вашата лична информация на потенциални или действителни купувачи или получаването ѝ от продавачи. Практиката на Дружеството е да търси подходяща защита на личната информация при тези видове сделки.

Ние не споделяме, отдаваме под наем или търгуваме с вашата информация с трети страни за маркетингови или рекламни цели.

Можем също така да разкрием информация за вас, когато има законно основание за това, ако преценим, че разкриването е разумно необходимо за прилагане на нашите условия или за защита на нашите операции или потребители, или в случай на реорганизация, сливане или продажба.

Съхранение, промяна и премахване на данни

Потребителят, който е предоставил на Дружеството своите Лични данни, има право на тяхната промяна и премахване, както и право да оттегли съгласието си за обработка на данните. Времето, през което ще се съхраняват Вашите Лични данни, е: времето, през което се използват Личните данни, необходими за основната дейност на Уебсайта. Няма да съхраняваме Вашите Лични данни за период, по-дълъг от необходимия за целите, за които ги събираме, освен ако не смятаме, че законът или друг нормативен акт изисква от нас да ги запазим (например поради искане от данъчен орган или във връзка с очаквани съдебни спорове). След приключване на обработката на Вашите Лични данни администрацията на Уебсайта ще ги изтрие окончателно. За да получите достъп до Личните си данни, можете да се свържете с администрацията на адрес: info@flonq.bg. Ние ще можем да предадем Вашите Данни на трета страна само с Вашето доброволно съгласие. Ако Данните са предадени на трета страна, която не е свързана с нашата организация, ние не можем да извършваме никакви промени в тези Данни.

Обработка на технически данни за посещения

Всеки път, когато използвате нашия Уебсайт, ние можем и често ще записваме автоматично Вашия IP адрес, времето на посещение, настройките на браузъра, операционната система, включително вида на мобилното устройство, което използвате, уникален идентификатор на устройството (например информация за мобилната мрежа, мобилната Ви операционна система, вида на мобилния браузър, който използвате, токън на устройството, вида на устройството, настройката на часовата зона), данни за трафика, уеб блогове и други данни за комуникация, както и ресурсите, до които имате достъп, и друга техническа информация се записва в базата данни, когато посещавате Уебсайта. Тези Данни са необходими за правилното показване на съдържанието на Уебсайта и ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите. Невъзможно е да се идентифицира лицето на посетителя, като се използват тези Данни.

Лична информация за деца

Ако сте родител или законен настойник на непълнолетно дете и знаете, че то ни е предоставило своята лична информация, моля, свържете се с нас на адрес: info@flonq.bg. Забранено е въвеждането на лични данни на непълнолетни потребители.

Маркетинг

Можем да събираме вашите предпочитания за получаване на маркетингова информация директно от нас по имейл или SMS по следните начини:

• ако регистрирате акаунт в Уебсайта, ще ви попитаме дали искате да се съгласите да получавате маркетингова информация директно от нас;

• ако кликнете върху връзката на нашия Уебсайт, за да се абонирате за нашия бюлетин.

От време на време може да ви помолим да опресните маркетинговите си предпочитания, като ви помолим да потвърдите, че сте съгласни да продължите да получавате маркетингова информация от нас.

Имате право по всяко време да се откажете от използването на вашата лична информация за предоставяне на маркетинг по някой от горепосочените начини. Моля, вижте "Вашите права" по-долу за повече подробности относно това как можете да направите това.

Обработка на бисквитки

Използваме файлове с "бисквитки" за правилното показване на съдържанието на Уебсайта и за удобство при сърфиране в Уебсайта. Това са малки файлове, които се съхраняват на Вашето устройство. Те помагат на Уебсайта да запомни информация за Вас, като например на какъв език използвате Уебсайта и кои страници вече сте отворили. Тази информация ще ви бъде полезна при следващото посещение. Благодарение на файловете "бисквитки" сърфирането в Уебсайта става много по-удобно. Можете сами да настроите приемането и блокирането на бисквитките в браузъра си. Невъзможността за получаване на файловете "бисквитки" може да ограничи функционалността на Уебсайта.

Като алтернатива можете да посетите независимия източник на информация www.aboutcookies.org, който съдържа изчерпателна информация за това как да промените настройките или да изтриете "бисквитките" от компютъра си, както и по-обща информация за "бисквитките". За информация как да направите това в браузъра на Вашия мобилен телефон, ще трябва да се обърнете към ръководството на Вашия телефон или към мрежовия оператор за съвет.

Какви са различните видове бисквитки?

• Строго необходимо.

Тези "бисквитки" са от съществено значение, за да можете да се движите из Уебсайта и да използвате неговите функции, като например достъп до защитени зони на Уебсайта. Те Ви позволяват да се придвижвате напред-назад между страниците, без да губите предишните си действия от същата сесия. Тъй като тези "бисквитки" са необходими за функционирането на нашия Уебсайт, не е необходимо да искаме Вашето съгласие за използването им.

• Функционални.

Тези "бисквитки" позволяват на даден уебсайт да запомни предпочитанията ви за сайта и изборите, които правите в сайта, включително потребителско име, регион и език. Това позволява на Уебсайта да предоставя персонализирани функции като местни новини и прогноза за времето, ако споделите местоположението си, и да подобрява цялостното ви потребителско преживяване на нашия Уебсайт. Данните, събрани чрез тези "бисквитки", са анонимни и тези "бисквитки" не проследяват активността при сърфиране в други Уебсайтове. Подобно на строго необходимите бисквитки, не е необходимо да искаме Вашето съгласие за използването на тези бисквитки.

• Производителност.

Бисквитките за ефективност са бисквитки, използвани специално за събиране на данни за това как посетителите използват нашия Уебсайт, кои страници на нашия Уебсайт се посещават най-често и дали потребителите получават съобщения за грешки на уеб страниците. Тези "бисквитки" наблюдават само производителността на Уебсайта, докато потребителят взаимодейства с него. Тези "бисквитки" не събират информация за посетителите, която може да бъде идентифицирана, което означава, че всички събрани Данни са анонимни и се използват само за подобряване на функционалността на нашия Уебсайт. Използваме тези "бисквитки" и за събиране на статистически Данни за това как функционира нашият Уебсайт, за да направим подобрения. Въпреки анонимността на събраните Данни, ние ще поискаме Вашето съгласие за използването на тези бисквитки.

• Постоянни бисквитки.

Тези "бисквитки" остават на Вашето устройство, когато затворите интернет браузъра си, и се активират отново всеки път, когато посетите Уебсайта, който първоначално е генерирал този тип "бисквитки".

• Бисквитки за сесия.

Тези "бисквитки" не се съхраняват постоянно на вашето устройство. Те се използват за подобряване на Вашето сърфиране в даден Уебсайт, например като Ви позволяват да превключвате между уебсайтове, без да е необходимо да влизате отново. Затварянето на Вашия интернет браузър изтрива всички сесийни бисквитки от Вашия компютър.

• Бисквитки Flash.

Тези "бисквитки" се инсталират от уебсайтове с мултимедийно съдържание, което изисква показването на Adobe Flash. Те ускоряват скоростта, с която можете да изтегляте съдържание и да запазвате информация.

Повечето браузъри приемат и поддържат бисквитки по подразбиране. Проверете менюто "Помощ" или "Настройки" на вашия браузър, за да научите как да промените предпочитанията си за бисквитките. Можете да изберете да промените настройките на "Бисквитките", свързани с използването на нашия Уебсайт, но това може да ограничи възможността Ви за достъп до определени области на Уебсайта.

Списък с бисквитки

Name

Provider

Term

Description

_ga
Google analitycs
2 години
• за съхраняване и отчитане на прегледи на страници
_ga_G-8WEMGYYK1M
Google analitycs
2 години
Тази „бисквитка“ се създава, когато потребителят посещава уебсайта за първи път, и му присвоява уникален идентификатор. Този идентификатор е от съществено значение за проследяване на бъдещите посещения на потребителя, което позволява на собствениците на уебсайтове да разберат повтарящите се взаимодействия на техния сайт.
fs-cc
Finsweet
За неопределено време
Finsweet Cookie Consent for Webflow

Връзки към други уебсайтове

Нашият Уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не са под наш контрол. Ние не носим отговорност за съдържанието на тези уебсайтове. Препоръчваме ви да се запознаете с политиката за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате, ако такава политика съществува.

Ако решите да влезете в свързаните уебсайтове на трети страни, правите това на свой риск. Ние не поемаме отговорност и няма да носим отговорност пред вас за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от или в резултат на вашите действия по съдържанието на друг уебсайт, към който може да се свържете от Уебсайта.

Прехвърляне на лични данни

За да извършваме нашите операции или да изпълняваме регулаторни задължения, трябва да прехвърляме Личните данни, описани в настоящата Политика за поверителност, от и към Обединените арабски емирства, както и да ги обработваме и съхраняваме в тях и (когато е приложимо или необходимо) при обработващи лични данни в други държави, някои от които може да имат по-малко защитни закони за поверителност от тези, в които пребивавате. Във всички такива случаи и като цяло за всички операции по обработване ние предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да защитим Вашите Лични данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Личните данни обикновено се подчиняват на законите на държавата, в която се съхраняват, а понякога и на законите на други държави, които имат връзка с обработката им, като например държавата източник. Поради тази причина Вашата лична информация може да подлежи на разкриване пред правителствата, съдилищата или правоприлагащите или регулаторните органи на всяка от държавите, в които работим (или получателите на разкриване, посочени в Раздел 5), съгласно законите на тези държави.

Въпреки това тази Политика за поверителност се прилага за операциите на Дружеството в целия свят. Доколкото личната информация се прехвърля от Обединените арабски емирства, Европейското икономическо пространство ("ЕИП") и Обединеното кралство на членове на нашата група извън ЕИП или на трети страни - обработващи лични данни, които обработват информацията единствено от наше име, ние ще предприемем подходящи мерки, за да гарантираме, че тези дружества защитават адекватно вашата информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Тези мерки включват подписване на стандартни договорни клаузи в съответствие със законите на ОАЕ и други закони за защита на данните, които уреждат прехвърлянето на такива данни. За повече информация относно тези механизми за прехвърляне, моля, свържете се с нас, както е посочено по-долу.

Промени в Политиката за поверителност

Можем да променяме тази Политика за поверителност периодично и без предизвестие. Ако направим значителни промени в начина, по който третираме Вашите Лични данни, или в Политиката за поверителност, ще се постараем да Ви уведомим чрез Уебсайта или по друг начин, например по електронна поща. Продължаването на използването на Уебсайта след такова известие означава, че сте разбрали промените. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност, за да получите най-новата информация за нашите практики за поверителност.

Ако Вашите Лични данни, и по-конкретно Вашата информация за контакт, са били въведени неправилно, няма да можем да се свържем с Вас.

Предпазни мерки за сигурност

Грижим се за защитата на вашата информация. Ето защо въвеждаме подходящи мерки, предназначени да предотвратят неоторизиран достъп до вашите лични данни и злоупотреба с тях.

Ангажираме се да предприемем всички разумни и подходящи стъпки, за да защитим личните данни, които съхраняваме, от злоупотреба, загуба или неоторизиран достъп. Правим това, като разполагаме с набор от подходящи технически и организационни мерки, включително мерки за криптиране и планове за възстановяване след бедствие.

За съжаление, при изпращането на информация по какъвто и да е канал в интернет винаги съществува риск. Изпращането на информация по интернет е изцяло на ваш риск. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите Лични данни, не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предавани по интернет, и не гарантираме сигурността на каквато и да е информация, включително Лични данни, които ни предавате по интернет.

Ако подозирате злоупотреба, загуба или неоторизиран достъп до Вашите лични данни, моля, уведомете ни незабавно. Моля, изразете притеснението си, като се свържете с нас, като използвате раздела "Свържете се с нас" на Уебсайта, на първо място, и ние ще разследваме въпроса и ще ви информираме възможно най-скоро за следващите стъпки.

Вашите права

Имате няколко права по отношение на данните, които обработваме за вас. Те са обяснени по-подробно по-долу.

• Право на възражение.

Винаги можете да ни информирате за специалните причини, поради които желаете да възразите срещу обработката на вашите Лични данни, която се основава на обществени интереси или законни интереси. Ако тези причини имат предимство пред тези интереси, ние можем да спрем обработката. Ако обработваме Вашите Лични данни, за да изпращаме известия по електронна поща, винаги можете да поискате да спрем да го правим, без да е необходимо да посочвате специална причина.

• Право на оттегляне на съгласието.

Ако обработката на Вашите Лични данни за определени дейности се основава на Вашето съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Ние ще спрем да използваме вашите Данни за тази цел.

• Право на достъп.

Можете да се обърнете към нас по всяко време, за да получите информация за това дали да обработваме Вашите Лични данни и, ако е необходимо, да поискате копие от съответните категории Лични данни, които обработваме за Вас, както и друга информация. Всяко искане за достъп по принцип е безплатно за вас и ние трябва да отговорим в рамките на 1 (един) месец, освен ако не е предвидено друго в Закон № 45 или други приложими закони. Когато е допустимо, можем да наложим разумна такса за покриване на извънредни административни разходи по предоставяне на подробности за информацията, която съхраняваме за вас.

• Право на изтриване.

При определени обстоятелства имате право да поискате от нас да "изтрием" вашите Лични данни. Това е описано по-подробно в Закон № 45.

• Право на ограничаване на обработката.

Имате право да поискате от нас да ограничим Вашите Лични данни при определени обстоятелства в съответствие със съответните членове, предвиждащи такова право, посочени в Закон № 45 или други приложими закони, например ако оспорвате точността на Личните данни, които съхраняваме за Вас. Ограничаването на обработката означава, че можем само временно да съхраняваме Вашите Данни, освен ако не дадете разрешение за обработка на Вашите Данни, в контекста на правен иск или в обществен интерес и легитимни интереси. Ограничението може да бъде отменено впоследствие. Разбира се, ще ви уведомим, преди да отменим ограниченията върху обработката на вашите Лични данни.

• Право на коригиране.

You have the right to ask us to rectify information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

• Право на преносимост на данните.

В някои случаи можете законно да прехвърлите Личните си данни на други доставчици на услуги. По същество това означава, че можете да прехвърлите Данните, които съхраняваме за вас, на друга трета страна. За тази цел ние Ви предоставяме Вашите Данни в общ и машинночетим формат, който Ви позволява да ги прехвърлите. Друга възможност е ние да прехвърлим Данните директно за вас, ако това е технически възможно. За повече информация относно това право вижте Закон № 45.

• Право на подаване на жалба.

Обратна връзка и заключителни клаузи

Информация за жителите на ОАЕ.
Можете да подадете жалба до Службата за данни на ОАЕ, ако смятате, че обработката на данните ни нарушава Закона за защита на личните данни. Със съгласието си с настоящата Политика за поверителност давате съгласието си за прехвърляне на Вашите Данни извън ОАЕ, както се изисква от приложимите закони.

Информация за жители на ЕС.
Можете да упражните правата си съгласно ОРЗД. Възможно е Данните да бъдат прехвърлени на партньори в Руската федерация, които може да имат различни стандарти за защита на данните. Гарантираме сигурността на вашите Данни чрез стандартни договорни клаузи, приети от Комисията на ЕС.

Можете да се свържете с администрацията на Уебсайта по всякакви въпроси, свързани с Политиката за поверителност, на адрес: info@flonq.bg, или като попълните формуляра за контакт, посочен в съответния раздел на този Уебсайт. Ако не сте съгласни с тази Политика за поверителност, не можете да използвате Уебсайта. В този случай трябва да избягвате да посещавате нашия Уебсайт.

С натискането на „Приеми всички бисквитки“ се съгласявате със запазването на бисквитки на вашето устройство, за да подобрим навигацията в сайта, да анализираме използването на сайта и да помогнем в нашите маркетингови усилия. Вижте нашата Политика за поверителност за повече информация.